Historik

Hällestads Orienteringsklubb startade 1968 genom att orienteringssektionerna i idrottsklubbarna i Sonstorp, Borggård, Grytgöl och Ljusfallshammar slog sig ihop och kallade sig Hällestads Orienteringsklubb.

Första klubbstugan låg i Sonstorps Bruk. Därefter hade klubben en lokal i Grytgöls Centrum. Sedan 1987 finns klubbstugan vid Österby Hytta norr om Hällestad. Stugan har medlemmarna själva iordningställt av en gammal barack från Gränges i Finspång. Under senare år har stugan byggts till med bastu.

Vi är ca 20 medlemmar.

Kartor
Kartor Den första kartan som klubben lät göra var Holmsjöbladet. Den har följts av Gruvbacken, Starrsjö, Grytgöl och Kyrkskogen.
Kartritningen är nu för tiden digitaliserad (datoriserad) vilket gör det lättare att revidera kartan när t ex skogsavverkningar sker.

Kartan Kronängen med närheten till Hällestads skola reviderades 1996 samtidigt som en delvis ny karta gjordes över Sonstorp av Lars Östlin (numera LOK:are).


Bertil Elofsson har reviderat Grytgölskartan och har även ritat en ny karta på greve Mörners marker vid Sonstorps Bruk. Kartan sträcker sig från Sonstorps Bruk till Hessmedstorp.
Området är uppdelad i två kartor Springarbergen och Giversklint. Inför 1998-års H43-kavle som Hällestads Orienteringsklubb arrangerade tillsammans med Linköpings Orienteringsklubb gjordes en revidering av Springarbergskartan som fick namnet Annelund.

Prästgårdsskogen är delvis en revidering av Kyrkskogenkartan, men även ett nytryck av området mot Sonstorps Bruk.

Kartan trycktes i 1:10000 del sommaren 2002.