Styrelsen

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare


Kassör

Suppleanter


Revisorer


Eva Norwald (e-post eva.norwald@personal.finspong.se)

Hans Ripskog (e-post ripskog@telia.com)

Conny Norwald


Birgitta Gustafsson (e-post birgus1@finspong.com)

Christina Gustafsson


Elisabeth Söderberg
Lars Gustavsson

0122-505 85

0122 - 603 57

070 - 77 444 02


0122 - 505 12

0122 - 601 07


0122 - 511 13
0122 - 601 07